Choroby i dolegliwości

Choroba niedokrwienna serca (dusznica bolesna, dławicą piersiowa, choroba wieńcowa, niewydolnością wieńcowa) - Morbus ischaemicus cordis, Angina pectoris, Morbus coronarius, Insufficientia coronaria

Kategoria:Choroby układu krążenia

Zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Zaburzenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez mięsień sercowy, zwanych rezerwą wieńcową, doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową.

W konsekwencji często doprowadza do dusznicy bolesnej, a także zawału mięśnia sercowego. Choroba niedokrwienna serca ze wszystkimi jej podtypami jest najczęstszą przyczyną śmierci w większości państw zachodnich. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca tętnic wieńcowych.

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: