Choroby i dolegliwości

Niewydolność nerek - Insufficientia renum, Uraemia

Kategoria:Choroby układu moczowo-płciowego

 Stan upośledzenia nerek ponad możliwości fizjologiczne ich kompensacji. Wyróżnia się stan przewlekły i ostry.

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: