Choroby i dolegliwości

Pylica płuc - Pneumoconiosis

Kategoria:Choroby układu oddechowego

Przewlekła choroba układu oddechowego, wywołana długotrwałym wdychaniem pyłów. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego zapalenia oskrzeli i postępowej rozedmy płuc, z czasem dochodzi do powstania serca płucnego i niewydolności krążenia.

Dotyczy ona grupy osób narażonych na wdychanie różnych pyłów np. pył węglowy powoduje pylicę węglową. Długotrwałe narażenie organizmu prowadzi do zmiany w obrębie tkanki płucnej, czego konsekwencją jest niewydolność oddechowa.

Pylica jest zaliczana do chorób zawodowych, mają z nią problemy np. górnicy.

Wikipedia

 


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: