Choroby i dolegliwości

Ropiejące rany

Kategoria: Choroby i uszkodzenia skóry

http://argotiab.pl/wskazania/trudne-rany/

 Powstają w wyniku procesu zapalnego spowodowanego miejscowym zakażeniem bakteryjnym.


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: