Choroby i dolegliwości

Świąd - Pruritus

Kategoria:Choroby i uszkodzenia skóry

Nieprzyjemne odczucie pochodzące ze skóry, wywołujące chęć drapania lub pocierania. Definicja ta zaproponowana przez Hafenreffera w 1660 r. funkcjonuje do dziś. Nie było jasne, czy świąd jest formą odczuwania bólu, czy też zupełnie innym rodzajem doznań. Badania Zhou-Feng Chen wskazują na to drugie wyjaśnienie. Ustalono, że świąd nie jest rodzajem bólu podprogowego, ale różnym od bólu rodzajem czucia powierzchniowego, który jest przewodzony do ośrodkowego układu nerwowego odrębnymi drogami nerwowymi.

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: