Choroby i dolegliwości

Cholera - Cholerae

Kategoria:Choroby zakaźne

Ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią – szczepami przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) produkującego enterotoksynę.

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: