Choroby i dolegliwości

Rozedma płuc - Emphysema pulmonum

Kategoria:Choroby układu oddechowego

Przewlekła choroba płuc, która charakteryzuje się nieprawidłowym powiększeniem przestrzeni powietrznych położonych obwodowo od oskrzelików końcowych i destrukcją ścianek tych struktur. Skutkiem tego jest nadmierne upowietrznienie płuc, przy zmniejszeniu ilości pęcherzyków płucnych.

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: