Choroby i dolegliwości

Zawał mięśnia sercowego (zawał serca, atak serca) - Infarctus myocardii

Kategoria:Choroby układu krążenia

Martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.

Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej serca.

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: