Rośliny lecznicze - zioła

Działania: zwiększenie liczby leukocytów obojętnochłonnych

Lista roślin leczniczych o wybranym działaniu