Rośliny lecznicze - zioła

Działania:zwiększenie liczby leukocytów obojętnochłonnych

Lista roślin leczniczych o wybranym działaniu