Rośliny lecznicze - zioła

Siedlisko:wzdłuż dolin rzecznych

Lista roślin leczniczych występujących w danym siedlisku