Rośliny lecznicze - zioła

Siedlisko:zdegradowane łąki

Lista roślin leczniczych występujących w danym siedlisku