Choroby i dolegliwości

Rana (rany)

Kategoria:Choroby i uszkodzenia skóry

Jest to przerwanie anatomicznej ciągłości tkanek lub ich uszkodzenie pod wpływem czynnika uszkadzającego. Czynnikiem powodującym powstanie rany może być różnego typu uraz lub proces chorobowy, w tym niedokrwienie tętnicze, niewydolność żylna, zakażenia, zmiany troficzne (odleżyna).

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: