Choroby i dolegliwości

Bezsenność (asomia, agrypnia) - Insomnia

Kategoria:Inne

Jest zakłóceniem stanu zdrowia, w którym niewystarczająca jest długość snu lub niezadowalająca jakość snu. Bezsenność może polegać na trudnościach w zasypianiu, wczesnym przebudzaniu się, wybudzaniu się w trakcie snu lub na złej jakości snu, czego następstwami w ciągu dnia są uczucie braku wypoczęcia, gorsze samopoczucie, drażliwość, osłabienie koncentracji i zdolności uczenia się. Bezsenność może być rozumiana bądź jako objaw, bądź jako odrębna jednostka chorobowa.

Wikipedia

 


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: