Choroby i dolegliwości

Oparzenie (oparzenia termiczne) - Combustio

Kategoria:Choroby i uszkodzenia skóry

Uszkodzenie skóry i w zależności od stopni oparzenia także głębiej położonych tkanek lub narządów wskutek działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych), prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych ekstremalnych czynników promiennych). Przy rozległych oparzeniach ogólnoustrojowy wstrząs może doprowadzić do zgonu.

Wikipedia


Lista roślin wspomagających przeciwdziałanie: