Rośliny lecznicze - zioła

Siedlisko:obrzeża lasów (brzegi lasów, skraje lasów)

Lista roślin leczniczych występujących w danym siedlisku